וועבזייטל שפראך איבערזעצונג

אויב איר נוצט אַ דעסקטאַפּ קאמפיוטער אָדער לעפּטאַפּ און איר וואָלט איבערזעצן די וועבזייטל אינהאַלט אין אַ אַנדערע שפּראַך, ביטע עפנט אויף די סעטטינגס פון דיין בראוזער. אנווייזינגען ווי אזוי צו טוישן די געוועילטע בראוזער שפּראַך (די שפראך וואס דו וואלסט זיך באנוצן מיט) מיט די פיר הויפּט בראַוזערז, זענען אונטן.

אויב איר נוצט אַ מאביל דעווייס, קענט איר טוישן די געוועילטע שפּראַך אין די סעטטינגס פון דיין דעווייס.

גאגול קראָום:

1. עפֿינט קראָום

2. דריקט אויף די דריי פינטליך וואס זענין אין די אויבערשטער רעכטע ווינקל.

3. דרוקט אויף סעטטינגס (Settings)

4. דריקט עדווענסצט (Advanced) און דערנאָך דריקט שפּראַכן (Languages)

5. דריקט אויף שפּראַכן צו אויסברייטערן די סעטטינגס. אַיינמאָל די סעטטינגס ברייטערט זיך אויס, דריקט אויף די דריי פינטליך וואס איז לעבין דיין געוועלטע שפּראַך (אָדער, איר קענט דאַרפֿן צו'לייגן אַ שפּראַך) און מאכט א טשעק אין די טשעקקבאָקס וואס איז לעבן די ווערטער דיספלעי גאגול קראָום אין די שפּראַך (Display Google Chrome in This Language).

סאַפאַרי:

1. עפֿינט סאַפאַרי

2. דריקט אויף די עפּל סימבאל וואס איז אין די אויבערשטער לינקע ווינקל

3. קלויבט סיסטעם פּרעפֿערענציס (System Preferences)

4. טאָפּל קליקט דארט ווי עס שטייט שפּראַך און געגנט (Language & Region)

5. אונטער געוועילטע שפּראַכן (Preferred Languages), לייגט צו די געוועילטע שפּראַך (די שפראך וואס דו וואלסט זיך באנוצן מיט).

6. נאָכען צו'לייגן אַ שפּראַך, איר וועט ווערן געבעטן אויב איר ווילט נוצן די שפּראַך אלץ דיין געוועילטע שפּראַך. קלויבט די שפּראַך וואָס איר ווילט נוצן.

7. איר קענט דאַרפֿן ריסטאַרטין סאַפאַרי פֿאַר די ענדערונג צו פּאַסירן.

עדזש:

1. עפֿינט עדזש

2. דריקט אויף די דריי פינטליך וואס זענין אין די אויבערשטער רעכטע ווינקל.

3. דרוקט סעטטינגס (Settings).

4. דרוקט שפּראַכן (Languages)

5. דריקט, לייגט צו שפּראַכן (Add Languages) און לייגט צו דיין שפּראַך.

6. ביי דיין שפּראַך דרוקט אויף די דריי פינטליך און קלויבט רוקט צו אויבן (Move to the Top), און דרוקט פאָרשלאָג צו איבערזעצן בלעטער אין דעם שפּראַך (Offer to translate pages in this language).

פייערפאקס:

1. עפֿינט פייערפאקס.

2. דריקט אויף די דריי שורות וואס איז אויף די אויבערשטער רעכטע זייט.

3. דרוקט פּרעפֿערענציס (Preferences).

4. אין די שפּראַך אָפּטיילונג פון די אַלגעמיינע פאַנול, קלויבט אַ שפּראַך אין די דראַפ-דאָון מעניו.

5. קלויבט דיין געוועילטע שפּראַך פֿאַר ווייַזן בלעטער.

6. איר קענט דאַרפֿן ריסטאַרטין פייערפאקס פאר די ענדערונג צו פּאַסירן.